Nagroda Komendanta Głównego PSPW dniu 5 grudnia 2019 r. w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu nastąpiło wręczenie nagrody pieniężnej. Przedmiotową nagrodę Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej przyznał z okazji Narodowego Święta Niepodległości oraz za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych mł. ogn. Tomaszowi Żurawińskiemu. Wręczenia nagrody dokonał Komendant Powiatowy PSP w Świeciu bryg. Piotr Tkaczyński wraz z D-cą JRG mł. bryg. Pawłem Puchowskim w obecności funkcjonariuszy Komendy Powiatowej PSP w Świeciu.