\

spotkanie podsumowujące rok 2019 w zakresie bezpieczeństwa na terenie Powiatu Świeckiego16 grudnia 2019r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Świeciu odbyło się spotkanie podsumowujące rok 2019 w zakresie bezpieczeństwa na terenie Powiatu Świeckiego. Podczas spotkania gospodarz, Starosta Powiatu Świeckiego Pani Barbara Studzińska podsumowała działalność komisji bezpieczeństwa. Swoją prezentację z działalności przedstawił Komendant Powiatowy PSP w Świeciu bryg. Piotr Tkaczyński, który omówił statystykę działań ratowniczo-gaśniczych na terenie powiatu w 2019r., działania szkoleniowe, kontrolno-rozpoznawcze, współpracę z OSP, prewencję społeczną oraz zaawansowanie prac przy budowie nowej Komendy. Swoje wystąpienia mieli również Komendant Powiatowy Policji w Świeciu insp. Robert Olszewski oraz Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP dh Janusz Gerke. W trakcie spotkania członkowie OSP Błądzim przedstawili zasady funkcjonowania zakupionego przy współudziale Starosty Powiatu Świeckiego drona ratowniczego, który będzie wspomagał działania poszukiwawcze oraz ratowniczo-gaśnicze na dużym obszarze. Na zakończenie Starosta Powiatu podziękowała służbom za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych. W spotkaniu wzięli również udział burmistrzowie i wójtowie z terenu powiatu świeckiego, przedstawiciele Nadleśnictw, a także komisji bezpieczeństwa powiatu, prezydium Zarządu Powiatowego OSP, sekretarz powiatu.