Spotkanie opłatkoweTradycyjne tuż przed Świętami Bożego Narodzenia 20 grudnia 2019 r. w budynku Starostwa Powiatowego w Świeciu odbyło się spotkanie opłatkowe zorganizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu. W spotkaniu uczestniczyli funkcjonariusze, pracownicy cywilni, emerytowani funkcjonariusze oraz zaproszeni goście. W uroczystości wzięli udział: Pani Barbara Studzińska – Starosta Powiatu Świeckiego wraz ze swoim zastępcą Panem Franciszkiem Koszowskim, ks. Waldemar Wenta – kapelan strażaków Powiatu Świeckiego, Pan Krzysztof Kułakowski – Burmistrz Miasta Świecie oraz dh Janusz Gerke – Wice Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP.

W trakcie spotkania jako pierwszy najserdeczniejsze życzenia oraz podziękowania za wspólną pracę na rzecz ochrony przeciwpożarowej w powiecie świeckim w mijającym roku złożył bryg. Piotr Tkaczyński Komendant Powiatowy PSP w Świeciu a w dalszej kolejności życzenia złożyli zaproszeni goście. Spotkanie upłynęło w radosnej przedświątecznej atmosferze, wśród dźwięku wigilijnych kolęd i gwaru składanych życzeń.