Włączenie do KSEGW związku z decyzją Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej od dnia 1 maja 2020 roku, Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy zasiliły dwie nowe jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu powiatu świeckiego. Jednostki OSP Miedzno gm. Osie oraz OSP Wielkie Stwolno gm. Dragacz spełniły wymagania dotyczące wyposażenia w sprzęt oraz wyszkolenia druhów wymaganych dla jednostek systemu.

Celem KRSG jest ochrona życia, zdrowia, mienia lub środowiska poprzez: walkę z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi, ratownictwo techniczne, chemiczne, ratownictwo ekologiczne i medyczne.