Kontrole w lasachFunkcjonariusze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu od 11 maja 2020 roku rozpoczęli czynności kontrolno-rozpoznawczych oraz ćwiczenia na terenach nadleśnictw zlokalizowanych na terenie powiatu.

Strażacy w trakcie kontroli sprawdzają: