Ślubowanie7 października 2020 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu uroczyste ślubowanie złożyli str. Adrian Wyka i str. Mateusz Borolewski. Ślubowanie przyjął Komendant Powiatowy PSP w Świeciu st. bryg. Piotr Tkaczyński w obecności Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Świeciu st. bryg. Andrzeja Rafalskiego, Dowódcy JRG mł. bryg. Pawła Puchowskiego oraz Zastępcy Dowódcy JRG mł. kpt. Adama Gwizdała.