Jednostka Ratwoniczo-Gaśnicza


Dowództwo

Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej
Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej
mł. bryg. mgr inż. Paweł Puchowski

(052) 33 11 444 w. 17