Jednostka Ratwoniczo-Gaśnicza


Dowództwo

Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej
Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej
mł. bryg. mgr inż. Paweł Puchowski

(052) 33 11 444 w. 17


Zastępca Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej
p.o. Z-cy Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej
mł. kpt. inż. Adam Gwizdała

(052) 33 11 444 w. 17