Punkt informacyjny w czasie kampanii

Punkt informacyjny w zakresie kampanii:

mł. bryg. Paweł Puchowski – Oficer Prasowy KP PSP w Świeciu, tel. 693 452 203, 523 311 444 wew. 17,
email: ppuchowski@kppspswiecie.pl

kpt. Tomasz Sadecki – Naczelnik wydziału operacyjno-kontrolno-rozpoznawczego, tel. 667 672 553, 523 311 444 wew. 13,
email: tsadecki@kppspswiecie.pl

kpt. Łukasz Hołody – Z-ca naczelnika wydziału operacyjno-kontrolno-rozpoznawczego, tel. 690 002 422, 523 311 444 wew. 13,
email: lholody@kppspswiecie.pl

Dyżurny Stanowiska Kierowania Komendy Powiatowej PSP w Świeciu tel. 523 311 444,
email: kppsp_swiecie@kujawy.psp.gov.pl

Więcej informacji na temat zagrożeń oraz bezpieczeństwa pożarowego w domu: